قوانین مبارزه با پولشویی

FX Choice Limited نقش مهم بخش مالی را برای پیشگیری و جلوگیری مؤثر از پول‌شویی و فعالیت‌های تأمین مالی تروریسم به رسمیت می شناسد.

پول‌شویی تعریف بسیار گسترده‌ای دارد و همه انواع معامله یا پردازش دارایی‌های نامشروع، ازجمله پردازش درآمد ناشی از بزه و همچنین تسهیل معامله یا پردازش دارایی نامشروع را شامل می‌شود. دارایی نامشروع ممکن است شکل‌های متفاوتی، مانند پول، اوراق بهادار، اموال مشهود یا نامشهود داشته باشد.

FX Choice Limited، متعهد به «قانون مبارزه با پول‌شویی و (جلوگیری از) تروریسم» (قانون) مصوب سال 2008 در بلیز است که الزامات اجرایی سخت‌گیرانه‌ای برای همه مؤسسات مالی درنظر می‌گیرد.

«قانون» شرکت را ملزم می‌کند تا مقررات «مبارزه با پول‌شویی» و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم (مقررات AML) را معرفی و از آن پیروی کند. این قوانین در کنار همه سیاست‌ها و قوانین داخلی مرتبط دیگر، ارکان اصلی سیستم‌های نظارتی داخلی را تشکیل می‌دهند که با هدف نظارت بر انطباق با رویه‌های معرفی‌شده ازسوی FX Choice Limited برای شناسایی و جلوگیری از پول شویی معرفی شده‌اند.

کارکرد انطباق، تأیید پیروی از رویه‌های مختلف مبارزه با پول‌شویی ازطریق ممیزی‌های تخصصی و سایر حسابرسی‌های کارکردی است.

«مقررات AML» ما برای همه اعضای هیئت مدیره، هیئت رئیسه، رئیس‌ها و مدیران بخش‌های مختلف شرکت، کارکنان، و هر شخص دیگری که در ارائه خدمات شرکت دارد، الزام‌آور است. کارکنان «شرکت» باید از رویه‌ها و توصیه‌های موجود در «مقررات AML» و قانون باید به‌طور دقیق پیروی کنند. کارمندان از اهمیت پول‌شویی، فعالیت‌های تأمین مالی تروریسم، و تعهدات قانونی خود اطلاع دارند و به آن‌ها توصیه می‌شود که با همکاری در این زمینه، هرگونه تراکنش مشکوکی را فوراً گزارش دهند.

مطابق «مقررات AML» ما و قانون، FX Choice Limited باید سیاست‌ها و رویه‌های خاصی را ایجاد کند و به‌کار گیرد تا مشتریان، کسب‌وکار و سیستم مالی آن برای اهداف پول‌شویی مورد استفاده قرار نگیرد. این رویه‌ها برای دستیابی به دو هدف اصلی طراحی شده‌اند:

  1. الف) برای تسهیل فرایند تشخیص و گزارش تراکنش‌های مشکوک؛
  2. ب) برای اطمینان از اینکه با به‌کارگیری اصل «شناخت مشتریان» و رویه‌های ثبت سوابق مناسب، درصورتی‌که یکی از مشتریان تحت تحقیق قرار گیرد، مؤسسات مالی بتوانند بخش مربوط به خود از فرایند رد ممیزی را فراهم کنند.

«مقررات AML» و همه رویه‌های داخلی، دستورالعمل‌هایی را ارائه می‌دهند که کل «شرکت» باید مطابق قانون برای شناسایی و جلوگیری از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از آن‌ها پیروی کنند؛

همه کارمندان شرکت باید وظایف خود را مطابق با آنچه در «مقررات ALM» و مقررات مربوطه داخلی شرکت ذکر شده است، اجرا کنند.

برای اطمینان از انطباق کامل با قوانین فعلی، مقررات و قوانین «کمیسیون خدمات مالی بین‌المللی»، مقررات AML، شرکت مشمول بازبینی و به‌روزرسانی ادامه‌دار ازسوی «دپارتمان مطابقت با قوانین» است.

 

به تجارت در بازار فارکس علاقه مندید؟
افیکسچویس را انتخاب کنید.
هزاران معامله گر تا به حال این انتخاب را داشته اند!