قوانین اتمام قراردادها

معاملات سی اف دی در کارگزاری افکیس چویس بدون انقضا و بر اساس قیمت ماه جاری (به اصطلاح “اسپات”) برای اسناد معاملاتی ذکر شده در زیر می باشد.
در روز پایانی بازار معاملات آتی، کارگزاری عملیات زیر را انجام می دهد:
1. تنظیم قیمت سند با توجه به تفاوت قیمت بین آخرین معامله های ماه جاری و قیمت ماه آتی (اسپرد).
2. بسته به جهت پوزیشن شما، مبلغ اسپرد (تفاوت میان آخرین قیمت ماه پیشین و اولین قیمت ماه آتی) به حساب شما اضافه (یا از آن کاسته) می شود.
3. تمام سفارش های فعال استاپ یا لیمیت بر حسب اسپرد تنظیم می شوند.

نام در متاتریدر تشریح تاریخ اتمام
.WTICrude WTI Light Crude Oil Apr/20/2020
.BrentCrud Brent Crude Oil Apr/29/2020
Bund Euro-Bund Index Jun/05/2020

مثال:
در تاریخ 1 ژانویه، قیمت فروش و خرید نفت وست تگزاس اینترمیدیت (WTI) در کارگزاری ما به ترتیب 98.10-98.25 می باشد.
این قیمت بر اساس قیمت ماه جاری نفت WTI می باشد، که در این مثال قرارداد ماه فوریه 2014 می باشد.
بر فرض شما تصمیم می گیرید که 0.1 قرارداد را فروخته (سل) و پوزیشن را تا ماه آینده باز نگه دارید.
از آنجا که قرادادهای آتی ماه فوریه در تاریخ 16 ژانویه اتمام می یابد، در روز 15 ژانویه ما سند نفت را از قرارداد ماه فوریه 2014 به ماه مارچ 2014 تغییر می دهیم.
آخرین قیمت معامله ها در قراردادهای آتی NYMEX برای نفت 98.00 (فوریه) و برای ماه آینده (مارچ) 96.62 می باشد. بدین ترتیب، قیمت چارت نفت به اندازه 138 پیپ کمتر می شود.
پوزیشن باز شما نیز به مقدار 138 پیپ تغییر می کند (138+ برای پوزیشن های خرید یا بای، 138- برای پوزیشنهای فروش یا سل). در مثال بالا، مقدار 138 دلار از حساب تجاری کاسته می شود (1.38*1000*0.1=$138).
به عبارت دیگر، از آنجا که قیمت جاری 138 پیپ نزول یافته، مبلغ بالا از حساب شما کم می شود تا سود حاصله از بابت تغییر در قیمت را تراز کند. توجه داشته باشید، در صورتی که قیمت 138 افزایش می یافت، مبلغ 138 دلار به حساب شما اضافه می شد، تا جبران ضرر 138 دلاری در پوزیشن باز شما باشد. هر ماه، زمانی که قیمت سند به خاطر تغییر قرارداد دستخوش تغییر شود، این پروسه تکرار می شود.