قوانین انقضا

CFD درحال انقضا را براساس قیمت قراردادهای آتی ماه پیش‌رو برای WTICrudeو BrentCrud ارائه می‌دهیم. این قوانین انقضا برای WTISpot و BrentSpot که تاریخ انقضا ندارند اعمال نمی‌شود.
در ابتدای آخرین روز قرارداد (روز انقضای آن)، ما:

  1. مظنه بازار را براساس مابه‌التفاوت آخرین قیمت معامله در ماه جاری (لحظه‌ای) و قیمت ماه بعدی (اسپرد)، تعدیل می کنیم.
  2. بدهکاری/بستانکاری را برای پوزیشن‌های باز و براساس اسپرد، در حساب‌هایتان تعدیل می‌کنیم.
  3. شروع به ارائه قیمت برای قرارداد ماه بعد می‌کنیم.

نام در متاتریدر تشریح تاریخ اتمام
.WTICrude WTI Light Crude Oil Jul/21/2020
.BrentCrud Brent Crude Oil Jul/31/2020

مثال‌ها:
در 17 دسامبر، مظنه‌ای را که برای بازار WTI (نفت خام تگزاس غربی) ارائه می‌دهیم 61.500 است. این قیمت براساس قیمت ماه جاری پیش‌رو برای WTI است که در این مثال قرارداد ژانویه 2020 (انقضا در 19 دسامبر) است. شما تصمیم می‌گیرید 0.1 CFD «بفروشید» و پوزیشنتان را تا 19 دسامبر یا حتی پس از تاریخ انقضا حفظ کنید.
در ابتدای روز 19 دسامبر، به‌جای استفاده از مظنه ژانویه 2020 به‌عنوان مبنای قیمت لحظه‌ای، از مظنه فوریه 2020 استفاده می‌کنیم، زیرا بازار قراردادهای آتی اصلی مربوط به ژانویه 2020 در 19 دسامبر منقضی می‌شود.
آخرین قیمت مبنای معامله‌شده قراردادهای آتی برای NYMEX در ماه فعلی (ژانویه) 60.93 است و برای ماه بعد (فوریه) 60.800 است، بنابراین قیمت WTI به میزان منفی 130 پیپ تعدیل شده است.
پوزیشن معاملاتی فروش باز شما به میزان 130 پیپ (130+ پیپ برای پوزیشن‌های معاملاتی خرید، 130- برای پوزیشن‌های معاملاتی فروش) تعدیل شده است. در این مثال، «حساب» بدهکار می‌شود (60.800 – 60.930)*1000*0.1= $13-.
اگر مظنه به میزان 130 پیپ افزایش یافته بود، حسابتان معادل 130 پیپ طلبکار می‌شد.
این اتفاق هر ماه هنگامی که مظنه جدید صادر می‌شود رخ می‌دهد.