سیاست بازپرداخت کارت

  1. بازپرداخت باید به همان واحد پولی انجام شود که واریز اولیه انجام شده است.
  2. مشتری نمی‌تواند بازپرداختی بالاتر از مبلغ واریز را درخواست کند مگراینکه پردازشگر کارت مربوطه و بانک مشتری اجازه چنین تراکنشی را داده باشند. به عبارت دیگر، مبلغ کل بازپرداخت نمی‌تواند بالاتر از کل مبلغ واریز باشد.
  3. پرداخت‌ شخص ثالث مجاز نیست. پس از آنکه مدارک شناسایی دارنده کارت بهFXChoice ارائه شد، مبالغی که از کارت شخص ثالث واریز شده‌اند به همان کارت بازپرداخت خواهند شد.
  4. مشتری می‌تواند از بیش از یک کارت استفاده کند مشروط بر اینکه همه کارت‌ها متعلق به مشتری باشند. با این وجود، پاراگراف2 همچنان به‌طور جداگانه برای هر کارت قابل اعمال خواهد بود.
  5. گاهی به‌منظور رعایت مفاد پاراگراف 2، یک درخواست پرداخت طی چند تراکنش پردازش می‌شود.
  6. اگر کارتی که برای واریز مورد استفاده شده است منقضی شده یا تغییر کرده باشد، بازپرداخت از نظر فنی امکان‌پذیر نخواهد بود و در این صورت، FXChoice می‌تواند مطابق با مفاد پاراگراف 1‌ «سیاست بازپرداختِ» ما، تراکنش درخواست‌شده را نپذیرد.
  7. کارمزد کسرشده به پردازشگر کارت دردسترس برای هر کشور بستگی دارد.
  8. برای پردازش برداشت،FXChoice می‌تواند درصورت لزوم و به‌منظور رعایت الزامات قانونی و رویه‌های داخلی، اسناد و مدارک بیشتری را در ارتباط با پرداخت درخواست کند.

 

به تجارت در بازار فارکس علاقه مندید؟
افیکسچویس را انتخاب کنید.
هزاران معامله گر تا به حال این انتخاب را داشته اند!